แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม
โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖

กิจกรรมตอบแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง
เมื่อทำแบบทดสอบได้คะแนนตามที่กำหนดจะได้รับเกียรติบัตรส่งไปยังอีเมล

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
สามารถทำแบบทดสอบได้ที่ลิงค์นี้

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ 3

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ 4

ขอบคุณ ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่