แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง โทษและพิษภัยของบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า"วันงดสูบบุหรี่โลก" 31 พฤษภาคม ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนสตรีพังงา
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง โทษและพิษภัยของบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า"วันงดสูบบุหรี่โลก" 31 พฤษภาคม ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนสตรีพังงา

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง โทษและพิษภัยของบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า”วันงดสูบบุหรี่โลก” 31 พฤษภาคม ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนสตรีพังงา

กิจกรรมทดสอบความรู้ออนไลน์ เนื่องใน “วันงดสูบบุหรี่โลก” ประจำปี 2566 (วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น “วันงดสูบบุหรี่โลก”) งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนสตรีพังงา จัดกิจกรรมทดสอบความรู้ออนไลน์เพื่อรับเกียรติบัตร โดยเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ลิงค์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง โทษและพิษภัยของบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า"วันงดสูบบุหรี่โลก" 31 พฤษภาคม ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนสตรีพังงา 3

ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค. 66

>>>คำชี้แจง<<<

1. กิจกรรมทดสอบความรู้ออนไลน์ “วันงดสูบบุหรี่โลก”

2. ผู้ที่ผ่านการทดสอบ 80% ขึ้นไป เกียรติบัตรจะถูกจัดส่งทางอีเมลที่ทุกท่านได้กรอกข้อมูลไว้

ข้อมูลและออกแบบภาพข่าวโดย #งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด_โรงเรียนสตรีพังงา

ประชาสัมพันธ์โดย #งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตรีพังงา

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง โทษและพิษภัยของบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า"วันงดสูบบุหรี่โลก" 31 พฤษภาคม ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนสตรีพังงา
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง โทษและพิษภัยของบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า"วันงดสูบบุหรี่โลก" 31 พฤษภาคม ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนสตรีพังงา 4

ขอบคุณที่มา :: โรงเรียนสตรีพังงา Satree Phangnga school

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่