แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตร โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหิน

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหิน ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านออนไลน์ ในวันสำคัญของไทย ความรู้เรื่องวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมทำแบบทดสอบความรู้เพื่อรับเกียรติบัตรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบวัดความรู้มีจำนวน 20 ข้อ ผู้ที่ทำแบบทดสอบความรู้จะต้องทำแบบทดสอบผ่านจำนวน 12 ข้อ ถึงจะผ่านเกณฑ์ 60% จะได้รับเกียรติบัตรตามตัวอย่างผ่านออนไลน์ โดยท่านสามารถทำแบบทดสอบ โดยแสกนผ่าน QR-Code หรือ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตร โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหิน 2

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหิน บริการนักอ่าน สืบสานวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเชิงรุก ทุกชุมชนมีส่วนร่วม
ภาพ/กิจกรรม : สิริลักษณ์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่