แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองสองห้อง
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองสองห้อง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองสองห้อง

แบบทดสอบออนไลน์ “เรื่อง วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ”
โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองสองห้อง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

คำชี้แจง
๑. แบบทดสอบเป็นข้อสอบแบบปรนัยเลือกตอบ จำนวน ๑๐ ข้อ
๒. กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองสองห้อง 2

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่