แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและอาศัยอยู่มานาน

ขอเชิญประชานอำเภอบางสะพานและประชาชนทั่วไปในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดอื่น ๆ ทำแบบทดสอบออนไลน์ ถ้าใครผ่าน 80% ขึ้นไปได้รับเกียรติบัตรจากอีเมลนะครับ

แบบทดสอบมี 10 ข้อ

https://multi.dopa.go.th/isab/assets/modules/news/uploads/c04632ea3983cad975a78755b2b24a886267bb813ac1c3211021840538854539.PDF

ตัวอย่างเกียรติบัตร

 แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน 2

ขอบคุณ ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่