แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่ ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพป.ตาก เขต 1
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่ ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพป.ตาก เขต 1

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่ ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพป.ตาก เขต 1

คำชี้แจง  
   ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ 20 ข้อ ผู้ที่เข้าทำแบบทดสอบนี้ หากท่านผ่านเกณฑ์ การผ่านร้อยละ 80  ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทาง email ที่ท่านได้กรอกตอนเริ่มทำแบบทดสอบ

เข้าศึกษาเนื้อหาที่ https://sites.google.com/takesa1.go.th/onesqatakesa1

กรณีที่ท่านไม่ได้รับเกียรติบัตร

  1. ท่านใส่อีเมลผิด
  2. มีผู้ผ่านการทดสอบเกินที่กำหนด
    หากมีข้อสงสัยติดต่อ Pranee.kae@takesa1.go.th

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่ ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพป.ตาก เขต 1
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่ ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพป.ตาก เขต 1

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ขอบคุณ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่