แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทันที โดยโรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์๑
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทันที โดยโรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์๑

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทันที โดยโรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์๑

“กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย”
ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา (สื่อสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้สู่พลเมืองที่เข้มแข็ง)

งานโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์๑ ขอประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2565 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมตอบปัญหา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2565 “กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะออนไลน์” ทางช่องทาง Google form ตามลิงค์นี้เลยครับ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทันที โดยโรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์๑
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทันที โดยโรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์๑

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

รอระบบประมวลผล 2-3 นาที และสืบค้นเกียรติบัตรได้ที่ https://script.google.com/macros/s/AKfycbz5v6HavEbnE7I6D6OwZHUtquRy-c-1PxhS8DEhF1tajzkUxvvIRwRzSVfTtX0VrzUg/exec

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่