แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนชินนุกูลวิทยา

ขอเชิญชวน คุณครู บุคลากร ผู้ปกครอง และ นักเรียนทุกท่านร่วม ทำแบบทดสอบความรู้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา
กิจกรรม ส่งเสริมการอ่านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
จัดทำในนามโรงเรียนชินนุกูลวิทยา

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนชินนุกูลวิทยา 4

แหล่งเรียนรู้
https://th.wikipedia.org/wiki/วันอาสาฬหบูชา
https://th.wikipedia.org/wiki/วันเข้าพรรษา
https://hilight.kapook.com/view/13698

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนชินนุกูลวิทยา 5

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนชินนุกูลวิทยา 6

Link แบบทดสอบ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
https://bit.ly/ChinARSA22S

Link ตรวจสอบคะแนนหลังจากทำเสร็จแล้ว
https://bit.ly/ChinARSA22

เมื่อทำแบบทดสอบสำเร็จแล้ว จะได้รับเกียรติบัตรเข้ารับการอบรมครั้งนี้ ผ่านทาง eMail

เงื่อนไข

  1. สามารถทำแบบทดสอบนี้ได้เพียงแค่ 1 ครั้ง/คน เท่านั้น
  2. คะแนนผ่านเกณฑ์ คือ 70% หรือ 14 ข้อ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่