แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เทศกาลทานาบาตะ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เทศกาลทานาบาตะ จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียน ครู หรือผู้ที่สนใจ ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น ในเรื่อง เทศกาลทานาบาตะ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

หากทำแบบทดสอบได้เกิน 70 % จะได้รับเกียรติบัตรจาก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมแบบทดสอบออนไลน์ของเราในครั้งนี้

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เทศกาลทานาบาตะ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2

ทำแบบทดสอบคลิก

ขอบคุณ : โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่