แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันไหว้ครู ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Online เรื่อง “วันไหว้ครู ” โรงเรียนบ้านโรงเหล็กจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์

แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ใบความรู้
ส่วนที่ 3 แบบทดสอบ มีทั้งหมด 10 ข้อ
ส่วนที่ 4 แบบประเมินความพึงพอใจ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
1) เพื่อส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
2) เพื่อเสริมสร้างความรู้วันสำคัญของโลก และวันสำคัญของประเทศไทย

*** ทำคะแนนได้ 70% ขึ้นไป ท่านจะได้รับเกียรติบัตรผ่านทางอีเมลที่ท่านกรอกไว้ (((กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง))) ***

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันไหว้ครู ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 2

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

จัดทำโดย  ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก Tel. 088 8266268

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่