แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสิ่งเเวดล้อม ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสิ่งเเวดล้อม ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสิ่งเเวดล้อม ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

เนื่องในวันที่ ๕ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารทั่วไป งานสิ่งแวดล้อม จึงขอเชิญชวนคุณครูทุกท่านและนักเรียนทุกคน ทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อรับเกียรติบัตรค่ะ

โดยทุกท่านสามารถทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

คำชี้แจง

๑. โปรดใช้ Gmail เพื่อความสะดวกในการรับเกียรติบัตร
๒. ผู้เข้าทำแบบทดสอบต้องได้รับคะแนน ๘๐% ขึ้นไปจึงจะได้รับเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสิ่งเเวดล้อม ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสิ่งเเวดล้อม ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ขอบคุณ : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่