แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันฉัตรมงคล รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชน
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันฉัตรมงคล รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันฉัตรมงคล รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม ทดสอบความรู้เรื่องวันฉัตรมงคล รับเกียรติบัตรทางระบบออนไลน์ และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565
กิจกรรมแบบทดสอบความรู้

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
1. เพื่อส่งเสริมการอ่าน และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเองในยุคดิจิทัล

* ทำคะแนนได้ 70% ขึ้นไป ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ *
** กรุณาตรวจสอบชื่ออีเมลให้ถูกต้อง (การสะกดคำ การพิมพ์ตัวอักษร สัญลักษณ์และเครื่องหมายอื่นๆ) **
*** หมายเหตุ ทางห้องสมุดขออนุญาตปิดรับคำตอบในการเข้าร่วมทำแบบทดสอบนี้ ในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านค่ะ ที่สนใจในกิจกรรมของห้องสมุด และฝากติดตามกิจกรรมในครั้งต่อไปด้วยนะคะ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันฉัตรมงคล รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันฉัตรมงคล รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

กิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
https://forms.gle/7gjnyAAc31egQgwU6

บทความก่อนหน้านี้การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2565
บทความถัดไปขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันฉัตรมงคล ผ่านการทดสอบ 50% ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตรผ่านทาง E-mail โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอปักธงชัย
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่