แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พรรณไม้งานในประชุมนิราศเมืองเพชรบุรี รับเกียรติบัตร โดย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

คำชี้แจง
๑. แบบทดสอบออนไลน์ฉบับนี้มีทั้งหมด ๑๕ ข้อ ๑๕ คะแนน
๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องตอบแบบทดสอบให้ถูกต้องอย่างน้อย ๑๒ ข้อ จึงจะได้เกียรติบัตรทางอีเมล (E-mail) ที่แจ้งไว้
๓. จำกัดผู้ทำแบบทดสอบ ๑,๕๐๐ คน
๔. ไม่จำกัดสิทธิ์การทำแบบทดสอบ
๕. สามารถเริ่มทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่วันที่ ๕-๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พรรณไม้งานในประชุมนิราศเมืองเพชรบุรี รับเกียรติบัตร โดย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 2

ทำแบบทดสอบที่นี่

**** รับเกียรติบัตรทางอีเมล

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่