หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตย ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนหอวัง สพม.กรุงเทพมหานคร เขต2

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตย ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนหอวัง สพม.กรุงเทพมหานคร เขต2

693
0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตย ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนหอวัง สพม.กรุงเทพมหานคร เขต2
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตย ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนหอวัง สพม.กรุงเทพมหานคร เขต2

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตย ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนหอวัง สพม.กรุงเทพมหานคร เขต2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนหอวังและผู้สนใจ ตอบคำถามเกี่ยวกับประชาธิปไตยพร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2564

>>>คำชี้แจง<<<
1. แบบทดสอบออนไลน์นี้ เพื่อประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครบรอบการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับแรกของประเทศไทยในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564
2. กรอก ที่อยู่อีเมล(ไม่จำเป็นต้องเป็น @horwang.ac.th) ชื่อ-นามสกุล
3. แบบทดสอบมีจำนวน 20 ข้อ
4. นักเรียนสอบผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 80 นักเรียนจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลต่อไป โดยสามารถทำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตย ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80  รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนหอวัง สพม.กรุงเทพมหานคร เขต2
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตย ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนหอวัง สพม.กรุงเทพมหานคร เขต2

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ลิงก์สำรองทำแบบทดสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : สังคม-หอวัง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่