แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัคซีน COVID-19 ผ่านการทดสอบ 80% รับใบประกาศทาง E-mail โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับกศน. อำเภอเมืองนครสวรรค์
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัคซีน COVID-19 ผ่านการทดสอบ 80% รับใบประกาศทาง E-mail โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับกศน. อำเภอเมืองนครสวรรค์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัคซีน COVID-19 ผ่านการทดสอบ 80% รับใบประกาศทาง E-mail โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับกศน. อำเภอเมืองนครสวรรค์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับกศน. อำเภอเมืองนครสวรรค์ และห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ หัวข้อ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัคซีน COVID-19

>>>คำชี้แจง<<<

1. กรอกข้อมูลของตนเองเพื่อใช้ในการรับเกียรติบัตร
2. กิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ หัวข้อเรื่อง หัวข้อ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัคซีน COVID-19 **ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการทำแบบทดสอบ** ในรูปแบบ (E-BOOK)
3. ผู้ที่ผ่านการทดสอบ 80% สามารถรับใบประกาศทาง E-mail ตามที่ท่านได้กรอกข้อมูลไว้
4. สามารถส่งคำตอบได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ตัวอย่างใบประกาศ

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัคซีน COVID-19 ผ่านการทดสอบ 80% รับใบประกาศทาง E-mail โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับกศน. อำเภอเมืองนครสวรรค์
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัคซีน COVID-19 ผ่านการทดสอบ 80% รับใบประกาศทาง E-mail โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับกศน. อำเภอเมืองนครสวรรค์

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ขอขอบคุณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับกศน. อำเภอเมืองนครสวรรค์ และห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครสวรรค์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่