แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ลักษณวงศ์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว (เกียรติบัตรวันละ 100 ฉบับ)
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ลักษณวงศ์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว (เกียรติบัตรวันละ 100 ฉบับ)

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ลักษณวงศ์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว (เกียรติบัตรวันละ 100 ฉบับ)

ผลงานของสุนทรภู่ ชุดที่ 5 เรื่อง ลักษณวงศ์เปิดทำแบบทดสอบ 16 มิถุนายน – 20 มิถุนายน 2564 (แบบทดสอบจำนวน 15 ข้อ ) #จำกัดเปิดระบบ 100 ฉบับ/วันผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 (12 ข้อ) จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล

หมายเหตุ : แบบทดสอบความรู้มีจำนวนทั้งหมด ๑๕ ข้อ ๔ ตัวเลือก (ข้อละ ๒ คะแนน คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) สำหรับผู้ที่ทำคะแนนผ่านเกณฑ์ ๘๐% (๑๒ ข้อ ๒๔ คะแนน) จะได้รับเกียรติบัตร ส่งให้ทาง E-mail ที่แจ้งไว้ (กรุณาตรวจสอบที่อยู่อีเมลให้ถูกต้องด้วยนะคะ หากที่อยู่อีเมลผิดเกียรติบัตรจะถูกตีกลับมาค่ะ )

เปิดทำแบบทดสอบ ๑๖ มิถุนายน – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ***เปิด ๑๐๐ ฉบับ/วัน เท่านั้น***

* **ข้อควรระวัง : เขียนคำนำหน้าชื่อ และตรวจสอบการสะกด ชื่อ-สกุล ให้เรียบร้อบก่อนส่งเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏในเกียรติบัตรค่ะ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ลักษณวงศ์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว (เกียรติบัตรวันละ 100 ฉบับ)
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ลักษณวงศ์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว (เกียรติบัตรวันละ 100 ฉบับ)

เข้าทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

หากไม่ได้รับเกียรติบัตรกรุณาติดต่อทาง Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100013179154271
แบบทดสอบจัดทำโดย นางสาววิจิตตรา ศรีพระราม
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่