แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภัยร้ายบุหรี่...แค่มวนเดียวเผาทั้งร่าง รับเกียรติบัตรออนไลน์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภัยร้ายบุหรี่...แค่มวนเดียวเผาทั้งร่าง รับเกียรติบัตรออนไลน์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภัยร้ายบุหรี่…แค่มวนเดียวเผาทั้งร่าง รับเกียรติบัตรออนไลน์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

แบบทดสอบหลังเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจ บทเรียนออนไลน์ “ภัยร้ายของบุหรี่ แค่มวนเดียวเผาทั้งร่าง”
แบ่งออก เป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1.กรอกข้อมูลทั่วไปของผู้ทำแบบทดสอบ
ส่วนที่ 2.แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ภัยร้ายของบุหรี่ แค่มวนเดียวเผาทั้งร่าง มีจำนวน 15 ข้อ (15 คะแนน)
ส่วนที่ 3.แบบประเมินความพึงพอใจบทเรียนออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภัยร้ายบุหรี่...แค่มวนเดียวเผาทั้งร่าง รับเกียรติบัตรออนไลน์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภัยร้ายบุหรี่…แค่มวนเดียวเผาทั้งร่าง รับเกียรติบัตรออนไลน์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภัยร้ายบุหรี่...แค่มวนเดียวเผาทั้งร่าง รับเกียรติบัตรออนไลน์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภัยร้ายบุหรี่…แค่มวนเดียวเผาทั้งร่าง รับเกียรติบัตรออนไลน์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

เข้าบทเรียนคลิกที่นี่

จัดทำโดย : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ติดต่อที่ E-mail 995sce00016@dei.ac.th โทรศัพท์ 081-1222351 (อาเรฟ) เพจ เพจศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

บทความก่อนหน้านี้ด่วนมาก!! การดำเนินงานการรายงาน ตรวจสอบ และการจัดเก็บแบบรายงาน ปพ.3 แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตร โดยสถาบันการศึกษาทางไกล
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่