แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องเครื่องมือแบบ interactive genially รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รับชมย้อนหลัง อบรมออนไลน์ “เครื่องมือแบบ interactive genially”

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 – 16.30 น.

รับเกียรติบัตรเมื่อทำแบบทดสอบหลังอบรม
เอกสารประกอบการอบรม
https://s.nsru.ac.th/on6604

Genially คือเครื่องมือรูปแบบ interactive ที่ผู้ใช้สามารถกดปุ่มต่างๆเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแต่ละหน้าได้ สามารถใช้ Genially ในการสร้างสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น งานนำเสนอ แผนที่ เกม และควิซ เป็นต้น สามารถประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกได้เป็นอย่างดี

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องเครื่องมือแบบ interactive genially รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 3

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องเครื่องมือแบบ interactive genially รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 4

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่