แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องภัยจากบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนสุธีวิทยา
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องภัยจากบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนสุธีวิทยา

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องภัยจากบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนสุธีวิทยา

แบบทดสอบวัดความรู้นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี2567
เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า
ของกลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงเรียนสุธีวิทยา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี
ซึ่งมีข้อคำถามจำนวน 10 ข้อ
หากตอบคำถามถูกต้องจำนวน 8 ข้อขึ้นไป (80%) จะได้รับเกรียติบัตรผ่านทางอีเมล

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอบคุณที่มา : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุธีวิทยา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่