แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องประวัติและความเป็นมาของชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์ เทิดพระเกียรติฯ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี ทางอีเมล
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องประวัติและความเป็นมาของชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์ เทิดพระเกียรติฯ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี ทางอีเมล

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องประวัติและความเป็นมาของชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์ เทิดพระเกียรติฯ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี ทางอีเมล

เชิญชวน ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่องประวัติและความเป็นมาของชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์ เทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อรับเกียรติบัตรฟรี ทางอีเมล

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องประวัติและความเป็นมาของชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์ เทิดพระเกียรติฯ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี ทางอีเมล
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องประวัติและความเป็นมาของชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์ เทิดพระเกียรติฯ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี ทางอีเมล 3

ประวัติชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์เทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

สืบเนื่องจากโครงการสนับสนุนการพัฒนารูปแบบ และรณรงค์ป้องกันเอดส์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานหลักประกันคุณภาพแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการกำกับการขับเคลื่อนการปฏิบัติการป้องกันเอดส์ ได้ให้การสนับสนุนการทำงานเป็นเครือข่ายในกลุ่มต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการเครือข่าย แกนนำ จิตอาสาป้องกันเอดส์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานต่าง ๆ ในสภากาชาดไทย และองค์กรพันธมิตรที่ทำงานด้านเอดส์ ในปี พ.ศ. 2549 จึงร่วมมือผลักดันให้เยาวชนยุวกาชาด และเยาวชนระดับมัธยมศึกษาได้รับโอกาสในการทำกิจกรรมตามระเบียบของโครงการสนับสนุนการพัฒนารูปแบบ และรณรงค์ป้องกันเอดส์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในรูปแบบของเครือข่ายเยาวชนยุวกาชาดโดยมุ่งเน้นกลุ่มเยาวชน ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เป็นกลุ่มที่ควรได้รับการส่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการติดเชื้อ HIV ทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ทำให้เกิดโรคเอดส์ได้มากขึ้น และปรับพฤติกรรมเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่มีอายุประมาณ 12 – 30 ปี เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายกำลังเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดการพัฒนาการทางร่างกาย และจิตใจในหลาย ๆ ด้าน อีกทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นโลกไร้พรมแดนทำให้เข้าถึงสื่อ ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะความอยากรู้ อยากเห็น และอยากลอง ทำให้ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันตนเอง

คุณสายสม วงศาสุลักษณ์ เป็นประธานจัดหารายได้ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยเป็นประธานที่ปรึกษา จึงมีดำริให้จัดตั้งชมรมเป็นชมรม โดยใช้ชื่อว่าชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์เทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อดำเนินการสนองต่อพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงทำงานด้วยจิตอาสาอย่างหนักในด้านเอดส์ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องประวัติและความเป็นมาของชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์ เทิดพระเกียรติฯ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี ทางอีเมล 4

ขอบคุณที่มา : ชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์ เทิดพระเกียรติฯ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่