แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยโรงเรียนวัดชมนิมิตร
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยโรงเรียนวัดชมนิมิตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยโรงเรียนวัดชมนิมิตร

ขอเชิญทดสอบความรู้ผ่านแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ผ่านเกณฑ์การทดสอบรับเกียรติบัตรฟรี ทางอีเมล์ โดยโรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป.สมุทรปราการ เขต 1

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยโรงเรียนวัดชมนิมิตร
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยโรงเรียนวัดชมนิมิตร

เข้าทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

เกียรติบัตรรวม กรณีที่ไม่ได้รับเกียรติบัตรในเมล์ https://drive.google.com/drive/folders/1eLLarU2Jc5fJtKVt7U1JX2gHJ_Bg-L_D

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่