แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันไหว้ครู ปี 2567 ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนอยุธยานุสรณ์
แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันไหว้ครู ปี 2567 ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันไหว้ครู ปี 2567 ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

วันไหว้ครู ไม่มีกำหนดวันที่ในแต่ละปี แต่มักจัดในช่วงหลังเปิดภาคการศึกษาใหม่ หรือ วันพฤหัสบดีที่สองของเดือนมิถุนายน ซึ่งตรงกับช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษาที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวไทย เพราะครูเป็นผู้ที่ศิษย์ให้ความเคารพนับถือ เป็นผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับศิษย์ด้วยความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดี ถือเป็นบุคคลผู้ทำหน้าที่ที่สำคัญต่อประเทศชาติ การไหว้ครู จึงเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ศิษย์สามารถนำไปใช้ประกอบวิชาชีพและใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ดอกไม้ที่ใช้ในพิธีไหว้ครู

ดอกเข็ม – สติปัญญาเฉียบแหลมคม
ดอกมะเขือ – ความสะอาดบริสุทธิ์ ซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตน
ข้าวตอก – ความมีระเบียบวินัย รู้จักการควบคุมตัวเอง
หญ้าแพรก – ความเจริญงอกงาม

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันไหว้ครู ปี 2567 ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนอยุธยานุสรณ์
แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันไหว้ครู ปี 2567 ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 2

ขอบคุณที่มา : โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่