แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2567 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตวังทองหลาง

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตวังทองหลาง
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผ่านสื่อออนไลน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี https://sites.google.com/view/princess-kanitthathiraj/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2567 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตวังทองหลาง 3

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2567 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตวังทองหลาง 4

โดย: ร่วมทำกิจกรรมทำเกียรติบัตรออนไลน์ วันรักการอ่าน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่