แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญของไทย
แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญของไทย"วันขึ้นปีใหม่" 1 มกราคม 2567 เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 60% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรได้ที่ E-mail โดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญของไทย”วันขึ้นปีใหม่” 1 มกราคม 2567 เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 60% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรได้ที่ E-mail โดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และทดสอบความรู้ “ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” เนื่องในวันสำคัญของไทย”วันขึ้นปีใหม่” 1 มกราคม 2567(คำชี้แจง เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 60% ขึ้นไป ถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันทีหลังส่งแบบทดสอบ และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่ E-mail ที่ท่านลงทะเบียน)

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญของไทย"วันขึ้นปีใหม่" 1 มกราคม 2567 เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 60% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรได้ที่ E-mail โดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) 2

ขอบคุณที่มา : ศกภ.วิทยาลัยในวัง ศาลายา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่