แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องใน “วันวิสาขบูชา” ประจำปี 2566 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนฝางพิทยาคม

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องใน “วันวิสาขบูชา” ประจำปี ๒๕๖๖

ลักษณะแบบทดสอบ
๑. เป็นแบบทดสอบ ๔ ตัวเลือก ประกอบด้วยข้อคำถาม ๑๐ ข้อ
๒. เกณฑ์การผ่าน : ทำแบบทดสอบถูกต้องร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๓. ผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์เท่านั้นจึงจะได้รับเกียรติบัตร

หมายเหตุ : การตรวจข้อสอบ/การออกเกียรติบัตร/การส่งเกียรติบัตรไปทาง E-Mail/การเปิด-ปิดการสอบวันละ 100 ท่าน จะถูกควบคุมอัตโนมัติด้วยโปรเเกรมเสริมของต่างประเทศที่ชื่อว่า Certify’em ทางเพจไม่สามารถดำเนินการใดๆในส่วนนี้ได้ ท่านที่ไม่ทันลำดับที่ 100 แม้จะปรากฎผลคะแนนผ่านแล้วหรือจะสอบค้างอยู่ที่ข้อใดก็ตาม ระบบก็จะตัดทิ้งทั้งหมด ต้องเข้าสอบใหม่ในรอบถัดไป

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องใน “วันวิสาขบูชา” ประจำปี 2566 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนฝางพิทยาคม
แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องใน “วันวิสาขบูชา” ประจำปี 2566 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนฝางพิทยาคม 2

สามารถติดตามได้ที่ สภานักเรียนโรงเรียนฝางพิทยาคม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่