แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทันที โดย ศธจ.สุราษฎร์ธานี

แบบทดสอบวัดความรู้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566

คำชี้แจง :  แบบทดสอบมีทั้งหมด 10   ข้อ   หากท่านผ่านเกณฑ์ถูก 7 ข้อขึ้น (70%)  ท่านจะได้รับเกียรติบัตร และสามารถค้นหาเกียรติบัตรได้ ภายใน   24 ชั่วโมง จากลิงค์ ระบบค้นหาเกียรติบัตร  

https://script.google.com/macros/s/AKfycby46JKz_bMjrpptbmG_SNikGduQMpuIEwgE4R0wWuN4iKcDb7tKVXQRCJsYnhXTzdQt7A/exec

กรุณา!!! ศึกษาข้อมูลจากลิงค์และวิดีโอด้านล่างก่อนทำกิจกรรม  https://www.sanook.com/campus/1183409/

เเบ่งปัน
กิจกรรมทำแบบทดสอบออนไลน์เนื่องในวันครู “16 มกราคม 2566”

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทันที โดย ศธจ.สุราษฎร์ธานี 2

ค้นหาเกียรติบัตรได้ที่
https://script.google.com/macros/s/AKfycby46JKz_bMjrpptbmG_SNikGduQMpuIEwgE4R0wWuN4iKcDb7tKVXQRCJsYnhXTzdQt7A/exec

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่