แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เรื่อง ลักษณนามในภาษาไทย ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดชลบุรี กศน.อำเภอเมืองชลบุรี สำนักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี
แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เรื่อง ลักษณนามในภาษาไทย ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดชลบุรี กศน.อำเภอเมืองชลบุรี สำนักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เรื่อง ลักษณนามในภาษาไทย ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดชลบุรี กศน.อำเภอเมืองชลบุรี สำนักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชลบุรี กศน.อำเภอเมืองชลบุรี สำนักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เรื่อง ลักษณนามในภาษาไทย แบบทดสอบความรู้ (ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตร)

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านออนไลน์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  แบบทดสอบความรู้เรื่อง “ลักษณนามในภาษไทย”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่าน  (ผ่านเกณฑ์ทดสอบ 80%รับเกียรติบัตรทันทีทาง e-mailของท่าน)  กรูณากรอก e-mail ของท่านให้ถูกต้อง  และตรวจสอบทุกครั้งก่อนส่งคำตอบ  ส่งเสริมการอ่านผ่านออนไลน์โดย ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชลบุรี  กศน.อำเภอเมืองชลบุรี  สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี 

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เรื่อง ลักษณนามในภาษาไทย ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดชลบุรี กศน.อำเภอเมืองชลบุรี สำนักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี
แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เรื่อง ลักษณนามในภาษาไทย ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดชลบุรี กศน.อำเภอเมืองชลบุรี สำนักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชลบุรี กศน.อำเภอเมืองชลบุรี สำนักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลด ไฟล์แบบรายงานการคัดกรองการอ่านและเขียน ป.1- ม.6 ไฟล์ Excel คำนวณและแปรผลกรอกใน e-MES ได้เลย เครดิต Korrawan Obsuwan
บทความถัดไปขอเชิญอบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตร สพฐ. กิจกรรมอบรม 12 เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต เพื่อรับวุฒิบัตรฟรี เดือนที่ 6 อารยธรรมไร้พรมแดนร่วมสร้างพลโลก วันที่ 30 กรกฎาคม 2565
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่