แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2565 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนธัญรัตน์

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์  “วันสิ่งแวดล้อมโลก ” ประจำปี 2565 โรงเรียนธัญรัตน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2565 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนธัญรัตน์ 3

คำชี้แจง
1. ให้ผู้ทำแบบทดสอบกรอกข้อมูล ที่อยู่อีเมล/ชื่อ – สกุล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
2. แบบทดสอบความรู้ออนไลน์  “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ประจำปี 2565 ชุดนี้ เป็นชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 15 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน) ให้ผู้ทำแบบทดสอบเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
3. เมื่อผู้ทดสอบทำคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 70) ระบบจะส่งเกียรติบัตรไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้

หมายเหตุ หากท่านผ่านการทดสอบแล้วไม่ได้รับอีเมล ให้ตรวจสอบในอีเมลขยะ (จดหมายขยะ)

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2565 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนธัญรัตน์ 4

ทำแบบทดสอบคลิก

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่โลก ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย กศน.อำเภอเมืองชลบุรี
บทความถัดไปดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประกาศคณะกรรมการประเมิน PA ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่