แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา 2565 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สำหรับ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา และประชาชนทั่วไป กรอกข้อมูลส่วนตัว ชื่อ และนามสกุลของท่าน จะปรากฏในเกียรติบัตร หากกรอกผิดท่านต้องเข้าทำใหม่ ระบบไม่สามารถแก้ไขได้ โปรดตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย สำหรับ นักศึกษา มทร.พระนคร จะได้รับชั่วโมงกิจกรรม พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม

เมื่อผ่านการทำแบบประเมินความรู้มากกว่า 70% (14 ข้อ จาก 20 ข้อ) สามารถเข้าทำแบบประเมินจนผ่าน และจะแจ้งผลทางอีเมล @rmutp.ac.th แบบอัตโนมัติ

นักศึกษาไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ต่อทั้งสิ้น คณะศิลปศาสตร์จะนำข้อมูลส่งให้กับกองพัฒนานักศึกษาและลงระบบหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา 2565 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  2

ทำแบบทดสอบคลิก

กรณีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม inbox FB https://www.facebook.com/std.aff.larts.rmutp

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่