แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัดราชโอรส

ผู้ทดสอบจะต้องทำแบบทดสอบให้ได้ตั้งแต่ ร้อยละ 70 (7 ข้อ)จะได้รับเกียรติบัตรผ่านอีเมลที่ระบุไว้

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ (พิธีบูชาครู) โรงเรียนวัดราชโอรส ประจำปี 2565
(๑)
คำกล่าวบูชาบูรพาจารย์
https://youtu.be/BWxGeGXfIBs
(๒)
คำกล่าวปฏิญานตนการเป็นครูที่ดี
https://youtu.be/QqJTTvcHSYo
(๓)
การแสดงปาฐกถาพิเศษ : ความเป็นครู
พระมหาโพธิวงศาจารย์
เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
(๔)
https://www.youtube.com/watch?v=Xkqe9Qw-380
(๕)
สุนทรพจน์ : ครูวิถีใหม่ อยู่อย่างไรให้มีความสุข
นายบุญชู กล้าแข็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส
https://youtu.be/tkX6PqMXrL0

(๖)
ขอเชิญร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์คำขวัญวันครูโรงเรียนวัดราชโอรส

ลูกศิษย์จิตซื่อตรงเพราะครูทรงคุณธรรม

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัดราชโอรส 2

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่


ที่มา กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัดราชโอรส

บทความก่อนหน้านี้ลิงก์แบบทดสอบอบรมออนไลน์ “การเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ (สายครูผู้สอน)” วันที่ 15 มกราคม 2565 รับเกียรติบัตร โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
บทความถัดไปแบบทดสอบความรู้ออนไลน์ เนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2565 ผ่าน75% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่