แบบทดสอบออนไลน์ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 % ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทาง E- mail โดย สพม.นครพนม

แบบทดสอบหลังการอบรม “ห้องเรียนภาษาอังกฤษในยุค new normal (ตามกรอบ CEFR)”

** หมายเหตุ** หากผู้สอบทำคะแนนได้ตั้งแต่ 18 ขึ้นไป จาก 30 หรือ ตั้งแต่ 60% จะถือว่าผ่านเกณฑ์ รอรับเกียรติบัตรทางอีเมล์ ภายใน 24 ชั่วโมง

แบบทดสอบออนไลน์ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 % ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทาง E- mail โดย สพม.นครพนม 3

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 % ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทาง E- mail โดย สพม.นครพนม 4

คลิกทำแบบทดสอบ

ขอบคุณที่มา : สพม.นครพนม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่