แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพป.ตาก เขต 1
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพป.ตาก เขต 1

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพป.ตาก เขต 1

หลักสูตร อบรมออนไลน์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

เอกสารเนื้อหา เพื่อใช้เสริมสร้างความรู้

  1. พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
  2. ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (EGA)
  3. การป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ โดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะทำงานการจัดการความรู้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพป.ตาก เขต 1
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพป.ตาก เขต 1

ลิงก์เข้าอบรมคลิกที่นี่

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่


ขอขอบคุณท่าน..ที่ได้ร่วมทำแบบทดสอบนี้..ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลเมื่อผ่านการประเมินร้อยละ 80

กรณีที่ท่านไม่ได้รับ :: จำนวนผู้ทำแบบทดสอบต่อวันเกิน หรืออีเมลที่กรอกไว้ไม่ถูกต้อง
หากมีข้อสงสัย :: ติดต่อ 63010000@takesa1.go.th
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่