แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมทำแบบทดสอบความรู้ เรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู (English Communication for Teachers)” ในรูปแบบออนไลน์

ผู้ที่ทำแบบทดสอบออนไลน์ผ่าน 80% สามารถรับเกียรติบัตรทาง E-mail

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 2

แบบทดสอบคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่