แบบทดสอบออนไลน์ วิชาฟิสิกส์เบื้องต้น (Basic of Physics) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
แบบทดสอบออนไลน์ วิชาฟิสิกส์เบื้องต้น (Basic of Physics) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

แบบทดสอบออนไลน์ วิชาฟิสิกส์เบื้องต้น (Basic of Physics) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

คำชี้แจง
แบบทดสอบออนไลน์ฉบับนี้มีทั้งหมด ๒๐ ข้อ ๒๐ คะแนน
๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องตอบแบบทดสอบให้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ จึงจะได้เกียรติบัตรทางอีเมล (E-mail) ที่ระบุไว้
๒. ไม่จำกัดสิทธิ์การทำแบบทดสอบ
๓. สามารถทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

แบบทดสอบออนไลน์ วิชาฟิสิกส์เบื้องต้น (Basic of Physics) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
แบบทดสอบออนไลน์ วิชาฟิสิกส์เบื้องต้น (Basic of Physics) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ขอขอบคุณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี สาขาววิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่