แบบทดสอบออนไลน์ วันอาเซียน ปีการศึกษา 2565 ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตร โดย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

แบบทดสอบวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

แบบทดสอบออนไลน์ วันอาเซียน ปีการศึกษา 2565 ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตร โดย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 3

คำชี้แจง
1. ให้ท่านระบุอีเมลล์และตรวจสอบการสะกดอีเมลล์ให้ถูกต้อง มิฉะนั้นระบบจะไม่สามารถส่งเกียรติบัตรไปให้ท่านได้
2. ให้ท่านพิมพ์ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง เพราะเกียรติบัตรจะออกตามชื่อที่ท่านส่งมา

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ วันอาเซียน ปีการศึกษา 2565 ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตร โดย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 4

คลิกทำแบบทดสอบ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่