หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ แบบทดสอบออนไลน์ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2565 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

แบบทดสอบออนไลน์ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2565 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

388
0

แบบทดสอบออนไลน์ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2565 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมแบบทดสอบออนไลน์
เรื่อง วันสิ่งแวดล้อมโลก ผู้ที่ทำคะแนนได้ 70 % ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ (แนะนำให้ใช้ G-Mail) ระบบจะส่งเกียรติบัตรได้วันละ 100 ใบ หากครบกำหนดแล้วระบบจะไม่ส่งให้ แนะนำให้ทำใหม่ในวันถัดไป

ระบบเปิดให้ทำแบบทดสอบระหว่างวันที่ 2 – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 หากผิดพลาดประการใด ขออภัยมาใน ณ ที่นี้ครับ

คำชี้แจง
1.ท่านจะได้รับเกียรติบัตร หากท่านทำแบบทดสอบได้ 70 % ขึ้นไป
2. กรุณากรอกข้อมูลอีเมล์ให้ถุกต้องเพื่อระะบบจะได้ส่งเกียรติบัตร
3. ระบบทำการแจกเกียรติบัตรได้วันละ 100 ใบเท่านั้น หากครบกำหนดแล้วให้ท่านมาได้ใหม่ในวันถัดไป
4. ระบบเปิดให้ทำแบบทดสอบระหว่างวันที่ 2 – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ วันสิ่งแวดล้อมโลก 2565 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 2

ลิงค์แบบทดสอบ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่