แบบทดสอบออนไลน์ วันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ผ่านเกณฑ์ 70% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” ประจำปี 2565 เมื่อท่านร่วมกิจกรรมตอบคำถามถูกต้อง ร้อยละ 70% ขึ้นไป ถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน

คำชี้แจง
1. การทดสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในโครงการพัฒนาหอสมุดพัฒนศิลป์ก้าวสู่ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมรักการอ่าน เพื่อให้ข้าราชการครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และให้ประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์เข้าถึงการอ่านและการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
2. ผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้จะได้รับเกียรติบัตร ส่งทาง E-mail ที่ท่านได้ให้ไว้
3. ผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่าน 6 ข้อขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตร
4. ผู้ที่ทำแบบทดสอบจะสามารถทำได้ครั้งเดียว เพื่อเป็นการสรุปจำนวนผู้ที่เข้ารวมกิจกรรมไม่ให้ชื่อซ้ำ
5. ลิ้งค์ความรู้ http://event.sanook.com/day/visakha/

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ วันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ผ่านเกณฑ์ 70% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ 2

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่