แบบทดสอบออนไลน์ วันพืชมงคล (Plough Day) ประจำปี 2567 ผ่านเกณฑ์ 75 % รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แบบทดสอบออนไลน์ วันพืชมงคล (Plough Day) ประจำปี 2567 ผ่านเกณฑ์ 75 % รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบทดสอบออนไลน์ วันพืชมงคล (Plough Day) ประจำปี 2567 ผ่านเกณฑ์ 75 % รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในวันที่ 10 พฤษภาคม วันพืชมงคล (Plough Day) ประจำปี 2567 ทำแบบทดสอบได้ 75 % ท่านจะได้รับเกียรติบัตรส่งให้ทางอีเมลนะคะ แบบทดสอบกดที่ลิงก์

วันพืชมงคล คือ วันที่กำหนดให้มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (The Royal Ploughing Ceremony) นับว่าเป็นพระราชพิธีที่มีความเก่าแก่สืบต่อมาตั้งแต่โบราณเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรของชาติ อีกทั้งยังเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย

แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 แบบทดสอบ มีทั้งหมด 15 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจ

**วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1) เพื่อส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ในวันสำคัญของโลก และวันสำคัญของประเทศไทย

*** ทำคะแนนได้ 75% ขึ้นไป ท่านจะได้รับเกียรติบัตรส่งให้ทางอีเมลที่แจ้งไว้ ***

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ วันพืชมงคล (Plough Day) ประจำปี 2567 ผ่านเกณฑ์ 75 % รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แบบทดสอบออนไลน์ วันพืชมงคล (Plough Day) ประจำปี 2567 ผ่านเกณฑ์ 75 % รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2

จัดทำโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032 681960

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่