แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้เกี่ยวกับสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่มที่ ๑ – ๔๒ ของห้องสมุดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

คำชี้แจง : แบบทดสอบจะมีทั้งหมด 20 ข้อ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 80% จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้เกี่ยวกับสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 2

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ขอบคุณ : ห้องสมุดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่