แบบทดสอบออนไลน์ “ประเพณีลอยกระทง” ประจำปี 2566 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80% รับเกียรติบัตรผ่านทาง E-mail โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

แบบทดสอบออนไลน์ “ประเพณีลอยกระทง” ประจำปี 2566 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80% (12 ข้อขึ้นไป) จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทาง E-mail ที่ท่านระบุไว้

ดำเนินการจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการ ชมรมวรรณศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2567  กิจกรรม “ประเพณีลอยกระทง” (27 พฤศจิกายน 2566)  รูปแบบออนไลน์ มีวัตถุประสงค์
                     1)  เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยววันสำคัญางศาสนาของไทย
                     2) เพื่อส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
                     3) เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
                     4) เพื่อบริการวิชาการให้กับบุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

          แบบทดสอบออนไลน์ “ประเพณีลอยกระทง” ปี 2566 มีทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้
                    ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ทำแบบทดสอบ
                    ส่วนที่ 2 แบบทดสอบ มีทั้งหมด 15 ข้อ ผู้ที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80% (12 ข้อขึ้นไป) จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทาง E-mail ที่ผู้ทำแบบทดสอบระบุไว้ 
                    ส่วนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจ
                    ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

          ***กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของ e-mail และความถูกต้องของ คำนำหน้า – ชื่อ  – นามสกุล ของท่านก่อนกด “ส่ง”***

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ "ประเพณีลอยกระทง" ประจำปี 2566 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80% รับเกียรติบัตรผ่านทาง E-mail โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2

หากไม่ได้รับเกียรติบัตร หรือเต็มให้ทำวันถัดไป

ขอบคุณ ชมรมวรรณศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
https://www.facebook.com/kruthaicpru?mibextid=LQQJ4d

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่