แบบทดสอบออนไลน์ ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับประเพณี วันสงกรานต์ ประจำปี 2565 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)

กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) ขอขอบคุณที่ท่านร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “ประเพณีสงกรานต์” ประจำปี 2565

เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 70% ขึ้นไป ถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันทีหลังส่งแบบทดสอบ และสามารถรับเกียรติบัตรได้ที่ E-mail ที่ท่านลงทะเบียน

แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 นิทรรศการ ใบความรู้
ส่วนที่ 3 แบบทดสอบ มีทั้งหมด 15 ข้อ
ส่วนที่ 4 แบบประเมินความพึงพอใจ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)  2

ทำแบบทดสอบ

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจาก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) ได้ที่1. เว็บไซต์ http://www.kanchanapisake-nfe.ac.th/th/
2. Facebook Fanpage https://www.facebook.com/profile.php?id=100064659673568

ขอบคุณที่มา : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)

บทความก่อนหน้านี้ลิงก์โหลดเกียรติบัตร ผู้เข้าร่วม โครงการส่งเสริมสถานศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 4-5 เมษายน 2565 โดย สมศ.
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์เรื่อง ประเพณีวันสงกรานต์ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่