แบบทดสอบออนไลน์ : ความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ (English Listening Competency for Comprehension ) ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนเมืองสมเด็จ

โรงเรียนเมืองสมเด็จ ขอเชิญทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตร จำกัดแค่วันละ 100 ท่าน ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2565

1.แบบทดสอบการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ (English Listening Competency for Comprehension)

ทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ได้ที่นี้

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ : ความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ (English Listening Competency for Comprehension ) ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนเมืองสมเด็จ 2

คลิกทำแบบทดสอบ

กรุณาใช้ @gmail.com ในการล็อกอินเพื่อทำแบบทดสอบ เมื่อผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 จะได้รับเกียรติบัตรตอบกลับทางอีเมล์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่