แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565 ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565 ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565 ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แม่น มั่ว หรือชัวร์จริง กับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ #2 แบบทดสอบการความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

– ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบทดสอบ จะเก็บเป็นความลับ ไม่มีการเผยแพร่ใดๆทั้งสิ้น

– ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียด โดยเฉพาะชื่อ นามสกุล และ e-mail เพื่อรับเกียรติบัตร เนื่องจากเกียรติบัตรออกด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขชื่อ-นามสกุลได้ค่ะ
– หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ ุ60% จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565 ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565 ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565 ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 3

คลิกทำแบบทดสอบ

ขอบคุณที่มา : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่