แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่โลก ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร

กิจกรรมตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่โลกวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

แบบทดสอบมีจำนวน 15 ข้อ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว โดยมีเกณฑ์การผ่าน 70 % จึงจะสามารถรับเกียรติบัตรออนไลน์ผ่านทางระบบ e-mail ตามที่กรอกข้อมูลในแบบทดสอบนี้

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่โลก ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 3

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่โลก ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 4

ทำแบบทดสอบคลิก

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่