แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐% รับเกียรติบัตร โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐% รับเกียรติบัตร โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐% รับเกียรติบัตร โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

ขอเชิญคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับ”ภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

คำชี้แจง
กิจกรรมวันภาษาไทยมีจำนวน ๒ ส่วน
ส่วนที่ ๑ ระบุอีเมลเเละชื่อ-สกุล
ส่วนที่ ๒ แบบทดสอบ จำนวน ๒๐ ข้อ
– ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐% ขึ้นไปจึงจะได้รับเกียรติบัตร
– จัดขึ้นโดย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐% รับเกียรติบัตร โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐% รับเกียรติบัตร โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

ทำแบบทดสอบได้ที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่