แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรม 2 เมษายน “วันรักการอ่าน” สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 43 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชน
แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรม 2 เมษายน “วันรักการอ่าน” สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 43 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอบางสะพาน

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรม 2 เมษายน “วันรักการอ่าน” สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 43 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางสะพาน

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางสะพาน ศูนย์การเรียนรู้ (Co – Learning Space) ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางสะพาน (สกร.อำเภอบางสะพาน) ขอเชิญชวนทุกท่าน…เข้าร่วมกิจกรรม 2 เมษายน “วันรักการอ่าน” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form)

แบบวัดความรู้ ในหัวข้อเรื่อง ส่งเสริมการอ่าน สืบสานคุณค่าสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 43
เรื่อง ประเพณีสิบสองเดือน
เรื่อง การศึกษาแบบวิถีไทย
เรื่อง กัญชงและกัญชา
เรื่อง ดาราจักร

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรม 2 เมษายน “วันรักการอ่าน” สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 43 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอบางสะพาน
แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรม 2 เมษายน “วันรักการอ่าน” สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 43 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอบางสะพาน 3

คลิกลิงก์ หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด Scan QR Code โดยทำแบบวัดความรู้ ผ่านเกณฑ์ประเมิน ร้อยละ 70%จะได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail ที่ลงทะเบียนไว้

เข้าร่วมกิจกรรม ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม – 12 เมษายน 2567

ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรม 2 เมษายน “วันรักการอ่าน” สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 43 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอบางสะพาน
แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรม 2 เมษายน “วันรักการอ่าน” สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 43 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอบางสะพาน 4

ขอบคุณที่มา : เพจ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางสะพาน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่