แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง วันมาฆบูชา ผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนภูเขียว

ขอเชิญชวนผู้บริหาร,คณะครู,บุคลากรทางการศึกษา,นักเรียนและประชาชนทั่วไป ร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่อง วันมาฆบูชา ประจำปี 2567

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนภูเขียว ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2567

รับเกียรติบัตรทางอีเมล เมื่อ ผ่าน80%ขึ้นไป

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง วันมาฆบูชา ผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนภูเขียว
แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง วันมาฆบูชา ผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนภูเขียว 2

โดยโรงเรียนภูเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่