แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ผ่านเกณ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม
แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ผ่านเกณ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม

แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ผ่านเกณ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม

คำชื้แจง

แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เป็นแบบทดสอบที่โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม ได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของครูในรูปแบบออนไลน์ และเมื่อทำแบบทดสอบผ่านเกณ์การประเมินร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล หากท่านไม่สามารถเข้าทำแบบทดสอบได้กรุณารอระบบเปิดในเวลา 09.45 น. ในวันถัดไป แบบทดสอบนี้รับได้วันละ 150 คน (เนื้อหาที่มากออกข้อสอบนั้น เป็นเนื้อหาในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560)

***เอกสารอ้างอิง***
https://academic.obec.go.th/images/document/1590998426_d_1.pdf

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ผ่านเกณ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม
แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ผ่านเกณ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม

เข้าทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่