แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน จ.ชลบุรี รับเกียรติบัตรฟรีวันถัดไป
แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน จ.ชลบุรี รับเกียรติบัตรฟรีวันถัดไป

แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน จ.ชลบุรี รับเกียรติบัตรฟรีวันถัดไป

แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) แบบทดสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ ผู้ทำแบบทดสอบจะต้องได้คะแนนอย่างน้อย 80% จึงจะผ่านการทดสอบ
ระบบจะส่งวุฒิบัตรให้อัตโนมัติ (100 ใบ / 1 วัน)

หากไม่ได้รับ ไปที่ https://drive.google.com/drive/folders/1gml9bLEjDQNiScfHj4p0q4APuk31eitb?usp=sharing
จะอัพโหลดวุฒิบัตรให้ในวันถัดไปค่ะ

ศึกษาเนื้อหาก่อนการทำแบบทดสอบ https://bit.ly/3euiap2

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน จ.ชลบุรี รับเกียรติบัตรฟรีวันถัดไป 2

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่