แบบทดสอบออนไลน์กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ครั้งที่ 2 ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนนครนายกวิทยาคม

ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

ขอเชิญนักเรียน คุณครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
ระหว่างวันที่ 5-17 มกราคม 2566

คำชี้แจง

1.โปรดใช้ Gmail เพื่อความสะดวกในการรับเกียรติบัตร

2.นักเรียนและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ครั้งที่ 2 ได้

3.ผู้ที่จะได้รับเกียรติบัตรต้องทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60

4.เกียรติบัตรจะได้รับผ่านทาง E-mail ของท่าน

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ครั้งที่ 2 ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 2

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่